Prihlásiť
 055-64 444 51

GPS kniha jázd-čo dokáže a načo ju potrebujem?

GPS kniha jázdGPS kniha jázd je výstup textových a grafických údajov z GPS monitorovacieho systému, vo forme rôznych zostáv, ktorý slúži na získanie podrobných a prehľadných údajov o prevádzke motorových vozidiel a pracovných strojov. V článku by som chcel podrobnejšie rozobrať jednotlivé spôsoby získavania sledovaných veličín, porovnať ich výhody a nevýhody, presvedčiť skeptikov o výhodách  GPS monitoringu a tiež odradiť od prehnaných očakávaní typu, že po zavedení palivovej sondy do nádrže sa bude dať zistiť aj krádež jedného litra paliva. Cieľom je priblížiť čitateľovi problematiku GPS monitoringu tak, aby získal základný prehľad a pomoc pri výbere kvalitného GPS systému.

Každý GPS monitorovací systém dokáže sledovať vo vozidle mnoho údajov a veličín o prevádzke vozidla, alebo pracovného stroja. Dá sa povedať, že dokáže sledovať hocičo buď priamo, alebo cez vhodný snímač. Tým, ako presne a rýchlo dokáže monitorovací systém tieto hodnoty zosnímať a spracovať je určená jeho kvalita. Podľa toho, ako sme získali sledované veličiny ich môžeme rozdeliť do týchto základných kategórií:

  1. Získane zo satelitu (zemepisná poloha, rýchlosť, dátum a čas, sila signálu, počet satelitov teda presnosť polohy)

  2. Získane z vozidla (jazda, státie, zapnutie spotrebiča, identifikácia vodiča, typu jazdy, priebeh teploty v monitorovanom priestore, množstvo paliva v nádrži,...)

  3. Zadané (názvy vozidiel a ich parametre, normované spotreby, tankovania, mená vodičov,...)

  4. Vypočítané (zobrazenie polohy vozidla na mape, zobrazenie jázd, prejdené kilometre, priemerná a maximálna rýchlosť za určité obdobie, vyhodnotenie spotreby paliva, počet motorhodín,...)

  5. Alarmy do  tejto kategórie patria rôzne varovania upozornenia na neštandardné stavy a udalosti (napríklad spustenie alarmu, miesto tankovania nesedí s miestom čerpacej stanice alebo dátumom, odpojenie od napájania, pri preprave nebola dodržaná teplota v prepravnom priestore, miesto začatia jazdy nie je totožné s miestom ukončenia jazdy,...)

Najčastejšie používané príslušenstvo.

Prepínač voľby typu jazdy Služobné/Súkromné.

Prepínač je vhodné doplniť v prípade, že sa vozidlo využíva aj na súkromné účely. Umožňuje v zostave vyčísliť z celkového počtu najazdených kilometrov počet prejdených kilometrov na služobné a súkromné účely s následným vyčíslením nákladov. V prístupových právach je možné nastaviť, aby sa prejdené trasy nezobrazovali niektorým používateľom (účtovník nemusí vidieť kade chodí pracovník v čase osobného voľna, stačí ak pozná počet najazdených kilometrov). Samozrejme je možné generovať aj zostavy v ktorých nie je rozlíšenie služobných a súkromných jázd a informácie o počte súkromných kilometrov využívať iba pre vnútornú potrebu. Systémy UnitrackUniTrack Fox a Eurojack, umožňujú aj automatické pridelenie jazdy ako súkromnej na   základe dátumu a času (napríklad ak jazda začína po pracovnom čase, alebo cez víkendy a sviatky).

 

Modul rozlišovania vodičov.

Rozlišovanie vodičov má zmysel, ak na jednom vozidle pravidelne jazdí viac zamestnancov. Napríklad firma má 3 vozidla, ktoré nemá nikto pridelené 10 zamestnancov, ktorí jazdia spôsobom, že ktoré kľúče od auta sú na stole s tým idem, tak im určite rozlišovanie vodičov je potrebné, aby bolo možné zistiť, kto kedy a koľko najazdil a koľko najazdil jednotlivý zamestnanec spolu na všetkých vozidlách.

Sledovanie spotreby PHM výpočtom.

Výpočet spotreby PHM

Na základe zadaných hodnôt, zadávajú sa údaje o spotrebe vozidla, tankovania (je výhodné importovať tankovania zo zostáv, ktoré zasielajú predajcovia PHM ku tankovacím kartám jednotlivých vozidiel) systém automatický rozpočíta spotrebu pre trasu prejdenú v meste a mimo mesta. Túto ideálnu spotrebu porovná so skutočnou spotrebou a výsledok vyhodnotí ako úspora, alebo nadspotreba. Táto metóda je vhodná pre osobné a dodávkové vozidlá, pre nákladné vozidlá a pracovné stroje iba ak pracujú približne v rovnakom spôsobe záťaže. Ak sú vozidlá vybavené aj palubným počítačom odporúčam ich nulovanie povoliť iba poverenej osobe, ktorá tento údaj zapíše a porovná s vypočítanou hodnotou. Pri takom spôsobe kontroly je minimálna možnosť krádeže PHM. Výhodou tejto metódy okrem ceny je to, že vodič je nútený jazdiť úsporne, aby sa "vošiel" do spotreby. Nevýhoda je nutnosť počiatočného sledovania a skorigovania skutočnej spotreby s papierovou hodnotou, pri nákladných vozidlách a pracovných strojoch systém nevie rozlíšiť zvýšenú spotrebu z dôvodu zaťaženia motora (nie je jedno, či vozidlo preváža piliny, alebo mokrý štrk. Systémy UnitrackUnitrackEasy a Eurojack túto funkciu poskytujú v základnej verzii. Na zadávanie tankovaní a priemernej spotreby je potrebný program UniTrack Klient.

Meranie PHM pomocou snímačov.

Sonda PHM Presnosť tejto metódy je závislá od spôsobu merania a poveternostných podmienok. V zásade sa využívajú tri spôsoby merania. Odčítaním údajov z dátovej zbernice vozidla (stav plaváka v nádrži), meria prietok paliva prídavnými prietokomermi, alebo sa meria výška paliva v nádrži sondou. Najčastejšie kapacitnou, kde sa s výškou hladiny paliva mení kapacita, alebo plavákovou, kde sa s výškou  hladiny paliva mení odpor. Výhodou merania prietokomerom je, že sa nemusí kalibrovať, je málo závislý od poveternostných podmienok a má vysokú presnosť merania. Tento spôsob merania používa systém GPS-CARweb. Nevýhodou je, že ak niekto stiahne palivo z nádrže, alebo natankuje menej paliva, systém nevie určiť okamih kedy sa to stalo. Zistí len množstvo chýbajúceho paliva. Čo sa týka spôsobu a presnosti merania spotreby palubnými počítačmi, tak najjednoduchší spôsob je získavanie údajov len z plaváka v nádrži. Vždy po prejdení určitého počtu kilometrov, alebo v stanovenom čase sa odčíta údaj z plaváka v nádrži a porovná sa s predchádzajúcou hodnotou. Z nameraného úbytku paliva a počtu prejdených kilometrov sa vypočíta priemerná spotreba. Podľa zostatku paliva v nádrži sa určí maximálny dojazd vozidla. Takto pracujúce palubné počítače nevedia zobraziť okamžitú spotrebu paliva. Presnosť merania je závislá od kvality plaváka v nádrži a tachometra. Keď do toho započítame ešte rôzne finty výrobcov áut, kde sa Vám ručička na palivomere do vyprázdnenia polovice nádrže takmer nepohne a počítadlo ukáže nejaký ten kilometer navyše, tak údaje na palubnom počítači budú síce vyzerať veľmi pekne, ale o nejakom presnom meraní nemôže byť ani reč. Druhý pre nás zaujímavejší spôsob merania síce tiež využíva údaje z plaváka v nádrži na určenie dojazdu vozidla, ale priemernú a okamžitú spotrebu paliva určuje podľa doby (počtu) vstrekov za časovú jednotku. Táto hodnota je dostatočne presná a nedá sa s ňou jednoducho vybabrať. Výhodou tejto metódy je, že veľké odbery, alebo nedotankovanie časti paliva do nádrže nám dokáže zistiť plavák a drobné odbery zistíme porovnaním údajov z palubného počítača s vypočítanými údajmi v knihe Jázd.

Sondy na meranie výšky hladiny paliva v nádrži okamih týchto úbytkov ak sú dostatočne veľké dokážu zaznamenať. Ďalšou výhodou je, možnosť diaľkovo zistiť zostatok paliva v nádrži jednotlivých vozidiel. Nevýhodou je, že presnosť merania je závislá na tvare a počte nádrži, čakanie na ustálenie hladiny a od poveternostných podmienok. Preto hlavne kapacitné sondy musia obsahovať špeciálne obvody na korigovanie tejto chyby. Nutnosť vŕtať do nádrže otvor pre umiestnenie sondy a kalibrácia nádrže, pri ktorej sa musí nádrž vyprázdniť a následne postupne naplniť. Sondy na meranie výšky hladiny paliva v nádrži využíva systém Unitrack.

Pozor! Niektoré systémy odčítavajú výšku hladiny vždy len na začiatku jazdy, aby eliminovali pohyb hladiny. Nevýhodou tejto metódy je to, že nevie vyhodnotiť odčerpanie paliva z nádrže (krádež).  Kvalitné systémy využívajú špeciálne algoritmy na meranie, aby vylúčili vplyv  pohybu hladiny, počas jazdy aj pri zastavení (rýchlosť je 0 km/h, zmeny na sonde sú ustálené,...). Tento spôsob snímania hladiny dokáže rozpoznať jej nadmerný pokles, ale zaznamenať malé odbery počas jazdy, alebo po jazde ako dôveryhodný dôkaz o krádeži paliva, s ktorým by bolo možné uspieť na súde nedokáže ani ten najlepší systém.

Sledovanie spotreby PHM vo vozidlách je účinný spôsob sledovania nákladov na pohonné hmoty a výrazne znižuje riziko ich krádeže. Zo skúsenosti môžem povedať, že nie je až také dôležité či je, alebo nie je vozidlo vybavené sondou na meranie PHM, ale oveľa dôležitejšie je pravidelné importovanie (zapisovanie) tankovaní do systému, aby systém mohol vypočítavať priemerné spotreby. Z dlhodobého hľadiska majú tieto informácie veľkú silu, pretože po určitom čase je možné veľmi presne zistiť, akú má vozidlo priemernú spotrebu ak s ním jazdí Jano, Jožo, alebo Fero. 

Nie vždy náhle zvýšenie spotreby znamená krádež paliva, ale môže upozorňovať na poruchu vozidla (napríklad zadrhávanie sondy, ložiska,...). Ak je vozidlo vybavené palubným počítačom, odporúčam udeliť povolenie mazať údaje o priemernej spotrebe len povereným pracovníkom. Sledovanie tohto ukazovateľ je podstatne lacnejšie ako montáž merača spotreby so sondou.

Čo dokáže GPS kniha jázd?

Môžete si ju predstaviť ako podobnú nástenky zo známeho českého filmu kde budú odpovede na Vaše otázky :  Čo? Kde? Kedy? Ako? Koľko? Kto? S čím? Áno systém Vám dokáže odpovedať na to čo sa deje vo Vašej firme, kde boli a sú Vaše vozidlá, kedy tam boli, ako dlho pracovali,  koľko kilometrov  najazdili, kto riadil a s čím tam bol. Môžeme povedať, že GPS kniha jázd Vám dokáže odpovedať na všetky otázky o prevádzke Vašich vozidiel. Upozorní Vás na podozrivé stavy, napríklad množstvo, miesto, alebo čas tankovania z bločka nesedí s údajmi z vozidla, nebola dodržaná teplota pri preprave tovaru. Viete si prezerať trasy vozidiel na mape, sledovať spôsob jazdy, dodržiavanie rýchlosti, neplánované prestávky vodičov, čierne jazdy, práca na inom ako určenom mieste,... Viete si generovať rôzne zostavy, výkazy a štatistiky za ľubovoľné časové obdobie pre jednotlivé vozidlo, alebo skupinu vozidiel o ich dobe prevádzky a využití . 

Načo potrebujete GPS knihu jázd?

Ak sa Vás opýta malé dieťa: "Prečo je tráva zelená?" Ako odpoviete? Myslíte na fotosyntézu a chlorofyl? Lepšie urobíte ak mu odpoviete: "Lebo je leto." Takže, načo potrebujete GPS knihu jázd? Lebo tu ide o Vaše peniaze a tento systém Vám ich dokáže veľmi dobre ustrážiť. Ak ste čakali odpoveď v duchu fotosyntéza a chlorofyl, prečítajte si  článok Monitorovacie systémy.


Záverom môžem povedať, že firiem ponúkajúcich systémy na generovanie  GPS knihy jázd je veľa. Je len na Vás, ktorý si vyberiete. Je potrebné si uvedomiť, že to nie je len tá zázračná krabička v aute, ale oveľa dôležitejší je spôsob získavania informácií a možnosti ich zobrazenia.  Doporučujem prečítať článok: Akú GPS knihu si vybrať?

 

Prihlásenie

Ochrana osobných údajov

Pracovná doba:

Po-Pi 8:00 - 16:30

Prevádzka Košice

tel.: 055 64 444 51

Zobraz mapu!

Prevádzka Prešov

od 1.9.2013 zrušená

 
 

Vyberte si z ponuky v SecarShope!

17. jún 2024

Dodávka, montáž zabezpečovacích systémov do vozidiel a budov, elektro-príslušenstvo, protislnečné a ochranné fólie na sklá a karosérie. GPS monitoring áut. Secar Košice, s.r.o. - SecarShop

QR kód stránky

https://gps.lojack.sk/clanky/gps-kniha-jazd-a-monitoring-vozidiel/79-gps-kniha-jazd-co-dokaze-a-naco-ju-potrebujem

Secar Košice s.r.o. sa teší na spoluprácu. Ponúkame produkty špičkovej kvality pre každého. Pri výbere zariadenia Vám radi pomôžu naši pracovníci a odporučia najvýhodnejší spôsob ochrany vozidla, domu, kancelárie,...Náš sortiment pre vozidla začína na blikajúcej LED dióde s tajným vypínačom a cez imobilizér, alarm, mechanický zámok riadiacej páky, alarm s diaľkovým hlásičom, Lo Jack, GSM sytémy a satelitné systémy sa dostaneme na špičku v zabezpečení vozidiel k systému GP Jack. Pre objekty je k dispozícii ucelený systém Jablotron, ktorý vo svojej ponuke obsahuje kompletný sortiment snímačov detekujúcich narušenie objektu, ale aj snímačov ochraňujúcich život a zdravie užívateľov objektu. V ponuke sú aj rôzne zariadenia pre domácu automatizáciu a klasické telefónne a GSM hlásiče signalizujúce narušenie a stav elektronického zabezpečovacieho zariadenia.

Ulož
Cookies užívateľské preferencie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetko
Odmietnuť Všetko
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
www.google.com
Povoliť
Zakázať
ESSENTIAL
Bez týchto cookies by nebolo možné našu službu využívať.
www.lojack.sk
Povoliť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdia trhu.
DoubleClick/Google Marketing
Povoliť
Zakázať