Mechanické zabezpečenie CONSTRUCT

logo construct

Mechanickým zabezpečením vozidiel proti krádeži CONSTRUCT je možné uzamknúť väčšinu osobných a úžitkových automobilov.

Výroba tohto bezpečnostného systému, známeho tiež ako zámok riadiacej páky, prebieha kompletne v Českej republike a to už od roku 1991.

Princíp zabezpečenia vozidla mechanickým zabezpečením CONSTRUCT spočíva v zablokovaní pohyblivých častí mechanizmu radenia, teda v uzamknutí riadiacej páky za pomoci masívneho bezpečnostného systému. Pri mechanických prevodovkách blokuje zaradený spätný prevodový stupeň, pri automatických prevodovkách polohu „parking“. Mechanické zabezpečenie CONSTRUCT je vybavené patentovanou zámkovou technológiou, ktorá využíva originálne technické riešenie. Zámok je odolný proti odvŕtaniu, rozlámaniu aj vypáčeniu planžetou. Použitý materiál sa nestáva krehkým ani po podchladení tekutým dusíkom. Zabezpečenie CONSTRUCT odoláva tepelným a chemickým vplyvom a jeho účinnosť nie je závislá na stave autobatérie ani na iných funkciách vozidla. Sťažený prístup značne komplikuje prípadné pokusy o jeho prekonanie. Konštrukčné riešenie vylučuje náhodné uzamknutie systému. Po inštalácii do vozidla nie je možné systém rozobrať.

Na MZ CONSTRUCT je výrobcom poskytnutá záruka v dobe trvania 5 rokov. Táto garancia je podmienená autorizovanou inštaláciou a pravidelnými každoročnými kontrolami v montážnej organizácii, alebo u výrobcu, ktoré musia byť potvrdené v Záručnej a servisnej knižke CONSTRUCT. Poisťovne a leasingové spoločnosti mnohokrát vyžadujú zabezpečenie poisteného vozidla týmto účinným zabezpečovacím zariadením ako podmienku pre uzatvorenie zmluvy.

Zaujímavosti!

Na internete kolujú rôzne videá, ktoré prezentujú prekonanie mechanického zabezpečennia CONSTRUCT pomocou metódy Bump Key. Požiadali sme preto súdneho znalca v obore zámkovej techniky, Ing. Oldřicha Matuška, o vykonanie skúšky zámku CONSTRUCT pomocou Bumpingového kľúča a tu je výsledok:

 

Okamžité zmrazenie až na -196°C môže mať výrazný vplyv na zmenu vlastností a odolnosť celého systému.  Mechanické zabezpečenie CONSTRUCT je však vyrobené z takých materiálov, ktore sú týmto zmenám vysoko odolné.