Autoalarmy Mistral MAX

Autoalarm Mistrál MaxMistral MAX R1

Kvalitné jednocestné autoalarmy s množstvom bezpečnostných a komfortných funkcií, ktoré sú v širokom rozsahu programovateľné a užívateľsky ľubovoľne nastaviteľné. Funkčne sú  identické, rozdiel je iba v dizajnovom vyhotovení ovládačov.

Možné prevedenie diaľkových ovládačov autoalarmu Mistral MAX

Mistral MAX R1 Mistral MAX R2 Mistral MAX R3
Ovládač Mistral MAX R1 Mistral MAX R3

 

Okrem štandardných funkcií a výbavy sa Mistral Max R1 odlišuje od ostatných alarmom takými špecifikami ako sú:

  • kompletné reléové výstupy, vrátane výstupu na otváranie kufra
  • 4 nastaviteľné "tóny" poplachu
  • zvýšený dosah ovládača
  • tiché aj hlasité vyhľadávanie vozidla

Voliteľné príslušenstvo pre Mistral Max R1:

  • Polohový snímač
  • Ultrazvukový snímač
  • Mikrovlný snímač
  • Interface pre doťahovanie el. okien (MW2, MW4)
  • Palivový ventil
  • Zalohovaná siréna