Autoalarm Fandor CAN (R)

Fandor CAN je autoalarm  určený pre pripojenie k zbernici CAN a ovládaním pomocou originálnych diaľkových ovládačov vozidla. Je to univerzálny model s možnosťou programovania pre jednotlivé typy vozidiel. Pri použití rádiového modelu Fandor CAN R umožňuje ovládať autoalarm  pomocou originálnych aj prídavných diaľkových ovládačov. Je to veľmi výhodné, ak k vozidlu bol dodaný iba jeden kľúč s diaľkovým ovládačom.

Popis systému

 • pripojenie do najnovších typov vozidiel

 • funguje na báze digitálnych signálov vysielaných do centrály zbernice CAN

 • signalizácia stavu alarmu LED diódou

 • možnosť vypnutia snímačov

 • otváranie batožinového priestoru pri zapnutom autoalarme

 • inteligentná automatická diagnostika systému uzamknutie centrálneho zamykania pri zapnutí zapaľovania

 • vstavaný imobilizačný okruh

 • výstup stavu autoalarmu pre GPS

 • optická signalizácia

 • doťahovanie okien

 • rádiový modul pre kódovanie opčných ovládačov umožňuje ovládanie alarmu vozidla dodaným aj továrenským ovládačom

 • prúdové riadenie (žiaroviek)

 • sekvenčné riadenie (smerových svetiel)


Zoznam podporovaných vozidiel