GP-Jack  je označenie pre najefektívnejší rad bezpečnostného systému, určený pre všetky typy motorových vozidiel. Podstatnou zmenou tohto systému je využitie spolupráce dvoch špičkových systémov a siete GSM. Prvým je satelitný systém a tým druhým je rádiolokačný systém. V čom spočíva jedinečnosť spojenia týchto systémov?

GP-Jack špičkový zabezpečovací systém pre motorové vozidlá

Satelitný systém dokáže veľmi presne určiť okamžitú polohu vozidla, ale nevýhodou sú prírodné prípadne iné prekážky( tunel, garáž, kamión,…) zabraňujúce priamej viditeľnosti satelitov na monitorované vozidlo. Rádiolokačný systém má z celoplošného hľadiska väčšiu nepresnosť, ale nie je obmedzovaný uvedenými prekážkami. Spojením sa dosiahlo ich vzájomné doplnenie. Aby táto kombinácia fungovala okamžite pri odcudzení vozidla, využíva pre svoju aktiváciu niekoľko spôsobov zapojenia. Najznámejším spôsobom je prepojenie systému s autoalarmom. Tento spôsob je často využívaný ale do podstatnej miery je závislý od kvality alarmu. Najdokonalejšou a najčastejšou možnosťou zapojenia je využitie riadiacej jednotky systému vyhodnotenia prítomnosti elektronického kľúča.

Pri poplachu sa pomocou GSM siete odošlú všetky informácie o stave vozidla na centrálny dispečing. Dispečer sa spojí s majiteľom vozidla a po potvrdení krádeže sa vozidlo prepne na sledovanie v režime ON LINE, ak je vybavené diaľkovou blokáciou (MDI) zablokuje sa vo vhodnej chvíli chod motora a do priestoru ukradnutého vozidla je okamžite vyslané vyhľadávacie motorové vozidlo bezpečnostnej služby. Zároveň sa informuje výjazdová hliadka policajného zboru SR. Rádiolokačný systém slúži na dohľadanie pri zakrytí vozidla.

Čítať viac: vyhľadávacie systémy