Denné prevádzkové svietidlá

Denné svietenie-DRL

Jednou z noviniek, ktoré zaviedol zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možnosť používať na vozidlách tzv. denné prevádzkové svietidlá. Podľa § 32 ods. 1 zákona sa nimi dá svietiť namiesto stretávacích svetlometov za nezníženej viditeľnosti, teda spravidla pri povinnom dennom svietení. V porovnaní s používaním stretávacích svetlometov na tento účel je výhodou najmä ich nižší príkon a z neho vyplývajúca úspora paliva a menšie množstvo vyprodukovaných výfukových plynov. Denným prevádzkovým svietidlom sa rozumie svietidlo smerujúce dopredu slúžiace na zlepšenie viditeľnosti motorového vozidla za jazdy cez deň. Dennými prevádzkovými svietidlami môžu byť vybavené motorové vozidlá kategórií M a N, nie sú však povinné. Na vozidlách ostatných kategórií nesmú byť použité.

Naši Technici Vám odborne a podľa všetkých platných predpisov namontujú prídavné LED svetlomety. Nami dodávané DRL svetlá sú homologizované a označené homologizačnou značkou RL Exx(číslo štátu, kde bola vykonaná homologizácia) xxxx (číslo homologizačného certifikátu). Umiestnenie denných svetiel na vozidle musí byť na základe predpisu EHK 48. 

LED diódové obsahujú vysokosvietivé LED diódy s dlhou životnosťou a minimálnym odberom elektrickej energie. Po naštartovaní sa DRL svetlá automaticky rozsvietia, pri prepnutí na parkovacie alebo stretávacie svetlá sa DRL svetlá vypnú.

V ponuke máme široký sortiment LED svetiel, pri obhliadke vozidla preto môžeme Vami vybraté svetlo priložiť na miesto budúceho umiestnenia, čo Vám ušetrí mnoho času pri porovnávaní rozmerov svetla s miestom uchytenia. Najčastejšie montované svetlá sú DRL-10, 12, 16, 18 (číslo určuje šírku v cm), alebo okrúhle DRL-7V/5W, DRL-9V/5W

 

Zákon o denných prevádzkových svietidlách